Αρχείο συντάκτη pchrizach@gmail.com

Κάποιο ξωκκλήσι

Τὸν ὄρθρο σου κ’ ἑσπερινό σου ἀκούω πρωὶ καὶ βράδι…Πῶς νάρθω πιά, ξωκκλήσι μου, πιστὰ νὰ προσκυνήσω;Τῆς μάνας μου τὸ φυλαχτό, ποὺ μ’ἄφηκε πετράδι,τὄχασα πιά, καὶ τὴν εὐκὴ πάω ν’ ἀπολησμονήσω… Τὸ μονοπάτι σου ἔπαιρνα, μακρυά, στὸ πλατανόρεμμα –μικρὸς ἐγώ, … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Θέματα - Ὁμιλίες | Σχολιάστε

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

+Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης (Ματθαῖος, 9, 27-36) Στὸ θαῦμα ποὺ διηγεῖται ἡ αὐριανὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἔχομε ὅλα ταὰ περιστατικά, ποὺ τὰ βλέπομε σ’ ὅλες σχεδὸν τὶς θεραπεῖες, ποὺ κάνει ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Δυὸ ἄρρωστοι ποὺ ζητᾶνε … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Εὐαγγέλιο, Διονύσιος Λ. Ψαριανός | Σχολιάστε

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

+Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης Ἡ εὐαγγελικὴ περικοπή, ποὺ θὰ διαβαστῆ αὔριο στὴ θεία Λειτουργία, λέγει γιὰ τὸ θαῦμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότε ποὺ θεράπευσε τὸ δαιμονιζόμενο παιδί. Αὐτὲς οἱ περικοπές, ποὺ ὁμιλοῦν γιὰ δαιμονιζόμενους ἀνθρώπους, τοὺς … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Κήρυγμα, Διονύσιος Λ. Ψαριανός, Εὐαγγέλιο | Σχολιάστε

Λειμωνάριον 88

Δημοσιεύθηκε στη Λειμωνάριον | Σχολιάστε

Λειμωνάριον 87

Δημοσιεύθηκε στη Λειμωνάριον | Σχολιάστε

Λειμωνάριον 86

Δημοσιεύθηκε στη Λειμωνάριον | Σχολιάστε

Λειμωνάριον 85

Δημοσιεύθηκε στη Λειμωνάριον | Σχολιάστε

Λειμωνάριον 84

Δημοσιεύθηκε στη Λειμωνάριον | Σχολιάστε

Λειμωνάριον 83

Δημοσιεύθηκε στη Λειμωνάριον | Σχολιάστε

Λειμωνάριον 82

Δημοσιεύθηκε στη Λειμωνάριον | Σχολιάστε